TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Mô tả công việc:

 • Tuyển dụng và cập nhật nhân sự theo cơ cấu định biên nhân sự của tổ chức và theo yêu cầu từ các trưởng bộ phận
 • Xây dựng, lập kế hoạch tuyển dụng
 • Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ cho tuyển dụng
 • Xây dựng quy trình, quy định, quy chế cho tuyển dụng
 • Tiến hành tổ chức các chương trình tuyển dụng theo nhu cầu của Công ty: tiếp nhận ứng viên, xử lý thông tin hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn, đề xuất kết quả tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và giúp nhân viên hòa nhập môi trường Công ty
 • Cung cấp thông tin cho nhân viên mới cụ thể, rõ ràng về chính sách, quyền lợi, chế độ của Công ty
 • Tiến hành hoạt động PR cho thương hiệu tuyển dụng của Công tyLưu trữ các bài báo cáo và tài liệu sau đào tạo đối với các nhân viên được cử đi học đào tạo bên ngoài.
 • Lữu trữ và cập nhật thông tin đào tạo của từng nhân viên Công ty
 • Cập nhật, hoàn thiện chính sách và quy trình đào tạo theo biểu mẫu
 • Lập kế hoạch, phối hợp các phòng ban triễn khai hoạt động đào tạo
 • Nghiên cứu, phân tích, rà soát nhu cầu đào tạo của Công ty
 • Các báo cáo tuần và tháng cho trưởng bộ phận
 • Các báo cáo của cơ quan nhà nước về nhân sự

Chính sách: 

- Được hưởng các khoản tiền thỏa thuận từ hợp đồng lao động.

- Được hưởng chính sách đào tạo hàng năm theo quy định tổng công ty.

- Sử dụng nguồn lực hiện có của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ.

- Khi phát hiện việc vi phạm trong công việc được quyền báo cáo trực tiếp BGĐ.

- Máy tính bàn, điện thoại bàn, các trang thiết bị, VPP cần thiết khác.

Bình luận