TUYỂN DỤNG - MKT MANAGER

Mô tả công việc: 

 1. Thường xuyên tìm kiếm các nguyên vật liệu mới, độc lạ để các đầu bếp sáng tạo sản phẩm.
 2. Thường xuyên tìm kiếm các nguyên vật liệu với chất lượng tốt hơn và giá thành thấp hơn
 3. Tham vấn ý kiến của các đầu bếp thường xuyên về chất lượng nguyên vật liệu.
 4. Kết hợp với bộ phận bếp xây dựng tiêu chuẩn hàng hóa, nguyên vật liệu.
 5. Khai thác nhiều nguồn nguyên vật liệu, hàng hóa khác nhau.
 6. Kiểm tra và quản lý hàng tồn kho
 7. Phát triển danh mục nhà cung cấp, tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng để phục vụ mua hàng hiệu quả
 8. Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, trình cấp trên duyệt
 9. Đàm phán hợp đồng, giá bán với nhà cung cấp.
 10. Đàm phán với nhà cung cấp về chất lượng, chính sách giao hàng, hình thức thanh toán.
 11. Đàm phán với nhà cung cấp nếu có phát sinh các chi phí vận chuyển, số lượng
 12. Yêu cầu nhà cung cấp thường xuyên gửi các sản phẩm mẫu.
 13. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp.
 14. Luôn đạt tiêu chí hàng hóa mua với giá thấp nhất, chất lượng ổn định, dịch vụ tốt nhất.
 15. Đảm bảo tính nhất quán về chất lượng của nguyên vật liệu ở tất cả các cửa hàng, đảm bảo chất lượng hàng giao và thời gian giao hàng
 16. Quản lý về điều khoản bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của nhà cung cấp.
 17. Báo cáo về tình hình biến động giá cả theo thị trường tuần.
 18. Báo cáo so sánh giá thị trường vào ngày 30 hàng tháng
 19. Báo cáo đánh giá chất lượng nhà cung cấp, chính sách giao hàng mỗi tuần
 20. Lên kế hoạch công việc và báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp theo tháng

Chính sách:

- Được hưởng các khoản tiền thỏa thuận từ hợp đồng dịch vụ.

- Được thưởng phạt theo đánh giá KPI đúng năng lực

- Được hưởng chính sách đào tạo hàng năm theo quy định tổng công ty.

- Sử dụng nguồn lực hiện có của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ.

- Quản lý trực tiếp các nhân viên bộ phận Kế toán, góp ý kiến, đề xuất các biện pháp để cải thiện công việc của bộ phận

- Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.

- Khi phát hiện việc vi phạm trong công việc được quyền báo cáo trực tiếp BGĐ.

Bình luận