TUYỂN DỤNG - C&B

Mô tả công việc :

 • Cập nhật, quản lý thông tin về CBNV (HĐLĐ/ tiền lương/ thu nhập, bảo hiểm, ngày nghỉ/ lễ…
 • Theo dõi và thực hiện quy trình nhân sự cho tất cả nhân viên ( thử việc, partime, chính thức, tái kí,…)
 • Theo dõi và thực hiện các quyết định nhân sự được yêu cầu (Quyết định tăng bậc, tăng cấp, thuyên chuyển, đào tạo, sa thải…
 • Tính toán, thanh toán, quyết toán, thông báo tiền lương/ thu nhập và các chế độ bảo hiểm.
 • Tiếp nhận đơn xin đến muộn, về sớm, đơn xin nghỉ ốm, nghỉ phép, đơn xét tăng lương, … các loại giấy tờ công văn khác của Nhân viên trong công ty.
 • Theo dõi và quản lý lịch làm việc của Nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Theo dõi chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty.
 • Tiếp nhận các nhu cầu về điều chỉnh phúc lợi, các chế độ đãi ngộ và chính sách thưởng phạt khác để đảm bảo quyền lợi của nhân viên trong công ty.
 • Đăng kí mã số thuế cá nhân cho nhân viên, kê khai thuế TNCN theo Quý kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Các báo cáo của cơ quan nhà nước về nhân sự
 • Các báo cáo tuần và tháng cho trưởng bộ phận

Chính sách :

- Được hưởng các khoản tiền thỏa thuận từ hợp đồng lao động.

- Được hưởng chính sách đào tạo hàng năm theo quy định tổng công ty.

- Sử dụng nguồn lực hiện có của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ.

- Khi phát hiện việc vi phạm trong công việc được quyền báo cáo trực tiếp BGĐ.

- Máy tính bàn, điện thoại bàn, các trang thiết bị, VPP cần thiết khác.

Bình luận