TUYỂN DỤNG - MKT MANAGER

TUYỂN DỤNG - MKT MANAGER

Đăng bởi: Lê My

Mô tả công việc: Thường xuyên tìm kiếm các nguyên vật liệu mới, độc lạ để...

 • 0 Bình luận
 • 19/08/2019
TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Đăng bởi: Lê My

Mô tả công việc:Tuyển dụng và cập nhật nhân sự theo cơ cấu định biên...

 • 0 Bình luận
 • 19/08/2019
TUYỂN DỤNG - C&B

TUYỂN DỤNG - C&B

Đăng bởi: Lê My

Mô tả công việc :Cập nhật, quản lý thông tin về CBNV (HĐLĐ/ tiền lương/...

 • 0 Bình luận
 • 19/08/2019
TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng bởi: Lê My

1. Cập nhật tình hình hàng hóa trong kho lên file và phần mềm kế...

 • 0 Bình luận
 • 19/08/2019
TUYỂN DỤNG - ASSITANT DIRECTOR

TUYỂN DỤNG - ASSITANT DIRECTOR

Đăng bởi: Lê My

1. Hỗ trợ giám đốc vấn đề tài chính2. Tiếp nhận và đánh giá các...

 • 0 Bình luận
 • 19/08/2019